6m FM párty

6m FM párty - Propozice

Radioklub OK1RPL si Vás dovoluje pozvat na 6m FM párty, zde jsou propozice:

Kdy

6m FM párty se koná vždy druhou sobotu v měsíci, po FM Poháru, od 12:00 do 15:00 hodin místního času. Nejedná se o závod.

Doporučené kmitočty

Pro tuto akci je doporučený volací kmitočet 51,500 MHz.

V pásmu 6m je FM direktní rozsah 51,410-51,590 MHz s ladicím krokem 10 nebo 20 kHz(1). Provoz na volacím kmitočtu je vhodný pro kroužek. Stanice, které mají zájem o souvislý RUN provoz, prosíme o QSY na další kmitočet. Vzhledem ke kanálové volbě RF-10 jsou doporučeny kmitočty: 51,450 a 51,550.

Výkon

Pro tuto aktivitu prosíme o užití menšího výkonu (1-5 W) v závislosti na typu radiostanice. Nezapomínejte, že toto pásmo je na neinterferenční bázi. Maximální výkon je zde omezen na 25 W dle povolovacích podmínek(2).

Hlášení

Podání hlášení z této aktivity je dobrovolné. Pokud máte zájem, zadejte hlášení pomocí online formuláře a to do 10 dnů od konání. Hlášení musí obsahovat: značku, QTH + lokátor, počet spojení a e-mail. Další položky jsou dobrovolné. Přehledová tabulka bude na webu této aktivity. Na konci roku bude účastníkům, kteří poslali hlášení, vydán pamětní list obsahující informace o jejich účasti.

Diskuse

Můžete využít diskusi pro své poznámky, zkušenosti a fotky.

Zanechte anonci o vaší účasti

Pokud plánujete vysílat, můžete zanechat zprávu o plánované účasti na 6m FM párty prostřednictvím online formuláře.

Odkazy

(1) https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF-Bandplan.pdf
(2) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-156

Připravil kolektiv Radioklubu OK1RPL

Kontaktní osoba:

KAREL OK1ELE
mail: ok1ele)at(seznam.cz